Znalezienie i zakup wybranego projektu to na pewno jeden z najważniejszych kroków na drodze do budowy własnego domu. Należy jednak pamiętać, że każdy tego typu projekt musi zostać poddany adaptacji. Wielu osobom, że wydawać się to kolejną kłopotliwą formalnością, warto jednak pamiętać, że adaptacja ma bardzo duże praktyczne znaczenie i jej przeprowadzenie jest często po prostu konieczne.
Adaptacja projektu domu polega na uwzględnieniu lokalnych warunków na danej działce budowlanej, na której ma być postawiony dom. Warto pamiętać, że nie istnieją uniwersalne projekty domów, które można postawić wszędzie bez wprowadzania żadnych modyfikacji. Jest to konieczna procedura, która wynika z czynników technicznych, na przykład rodzaju podłoża, wpływającego na sposób wykonania fundamentów budynku. W czasie przeprowadzania adaptacji projektu domu trzeba także uwzględnić lokalny plan zagospodarowania przestrzeni. Jest to konieczne z przyczyn formalnych i nie wprowadzenie koniecznych zmian może doprowadzić do nie otrzymania pozwolenia na budowę. Jak widać adaptacji projektu domu nie da się po prostu uniknąć. Chociaż można znaleźć inwestorów, którzy próbują to zrobić, na pewno nie działają w ten sposób na swoją korzyść, a barak właściwych zmian w projekcie domu może ich narazić na różne poważne konsekwencje. Dotyczy to zarówno jakości wykonania samego budynku, jak i konsekwencji, które wynikają z niedopełnienie wszystkich wymaganych formalności, które należy załatwić w urzędach.
Niezależnie od tego jaki projekt domu wybierzemy, należy w planach dotyczących budowy uwzględnić wydatki oraz czas przeznaczony na adaptację. Jest to konieczny proces, bez którego nie można otrzymać odpowiednich pozwoleń oraz rozpocząć budowy. Na szczęście zlecenie adaptacji nie stanowi większego problemu. Zazwyczaj może zająć się tym to samo biuro, które przygotowało projekt. Wykonanie tej pracy można również zlecić innemu architektowi, na przykład osobie, która lepiej zna lokalne warunki.